تبلیغات
بهترین پروژه های الکترونیک - الكتریسته چیست؟
بهترین پروژه های الکترونیک
Electronic for All

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1388
الكتریسته چیست؟عناصر از اجزاء كوچكی بنام اتم تشكیل شده اند.اتم كوچكترین جزءیك عنصر است كه خواص آن عنصر را داراست.اتم ها از دو قسمت كلی هسته ومدارات(لایه ها ) تشكیل شده اند.هسته كه از پروتون ونوترون تشكیل شده است دارای بار مثبت والكترون ها بار منفی دارند بنابراین اتم ها درحالت عادی خنثی می باشند.روش توزیع الكترون ها در مدارهای خارجی میزان ثبات الكتریكی اتم را تعیین می كند آخرین لایه یا مدار الكتریكی لایه ظرفیت (لایه والانس) نامیده می شود. برای ثبات الكتریكی اتم آخرین مدار نیازمند هشت الكترون است.(به استثنای اتمی كه فقط یك مدار داردوحد اكثر دارای دو الكترون است ).هر چه لایه ولانس عنصری دارای تعداد كمتری الكترون باشد از ثبات كمتری بر خور دار است والكترون ها می توانند آزادانه حركت كنند .وقتی مثلا در یك سیم مسی  تعداد زیادی اتم بطور فشرده در كنار هم قرار دارند الكترون آخرین مدار می تواند از اتمی به اتم دیگر برود اگر سیم را به دو انتهای یك باطری وصل نماییم الكترون های انباشته شده در قطب منفی باطری از طریق حركت وجابجایی با پروتون های انباشته در قطب مثبت موازنه می گردد.بنابراین چنین می توان گفت كه جریان الكتریسته همان جریان الكترون ها در مسیر مشخص است

هادی ها_

وقتی در جسمی الكترون ها بتوانند به آسانی از یك اتم به اتم دیگری منتقل شوند این جسم را هادی می نامند.هادی ها در آخرین لایه خود كمتر از 4 الكترون دارند وبه خوبی می توانند جریان الكتریكی را از خود عبور دهند .تمامی فلزات هادی می باشند نقره،مس ،طلا، آلومینیم وآهن جزء هادی های خوب محسوب می شوند كه به ترتیب نقره در درجه اول وآهن در مرتبه آخر از نظر هدایت الكریكی قرار دارند

عایق ها_

در لایه والانس اتم این اجسام بیشتر از 4 الكترون وجود دارد والكترون ها تمایل زیادی به ماندن در مدار خود را دارند.بنابراین برق را از خود عبور نمی دهند .شیشه ،پلاستیك ،لاستیك،هوا،میكاوكاغذ جزء اجسام عایقند كه به دی الكتریك معروفند

نیمه هادی ها_

كربن ،سیلیكون و ژرمانیوم از عناصر نیمه هادی محسوب می شوند ودر لایه والانس خود 4 الكترون دارند.قابلیت هدایت آن ها از هادی ها كمتر واز عایق ها بیشتر است ودر ساخت نیمه هادی ها وترانزیستور ها مورد استفاده قرار می گیرند


روش های تولید الكتریسته_

روش شیمیایی- هر گاه دو صفحه فلزی غیره هم جنس (یا یك صفحه فلز ویك صفحه زغال)در یك محیط الكترولیتی قرار گیرد در اثر واكنش شیمیایی بارهای مخالف روی دو صفحه غیره هم جنس تولید شده وقطب های مثبت ومنفی رابوجود می آورد.پیل خشك (باتری) ، پیل تر و همچنین انباره اتو مبیل از جمله مولد های شیمیایی الكتریسته می باشند

روش حرارت(ترموكوپل) _هرگاه دو فلز غیره هم جنس را از یك طرف به هم متصل كنیم ومحل اتصال دو فلز را حرارت دهیم دردو سر طرف دیگر فلزات مذكور الكتریسته بوجود می آید. به این وسیله ترموكوپل گفته می شودكه برای   اندازه گیری درجه حرارت كوره هابكار می رود. همچنین برای جلوگیری از تجمع گاز وخطر انفجار وسایل گازسوز به هنگام قطع وبرگشت مجدد گاز مورد استفاده قرار می گیرد

روش نوری (باتری های خورشیدی ) _فلزاتی مثل سلنیوم در اثر جذب نور الكترون آزاد می كنند كه منبع خوبی برای انرژی الكتریكی ماهواره ها می باشد

روش مغناطیسی_ هر گاه یك سیم هادی در میدان مغناطیسی چنان حركت كند كه خطوط نیروی مغناطیسی را قطع كند درسیم یك نیروی محركه القایی بوجود می آید. وهمینطور اگر میدان حركت كند و سیم ثابت باشد نیز نیروی القایی بوجود می آید.این پدیده اساس كار ژنراتور های مولد جریان متناوب است.از روش های تولید الكتریسته كه ذكر شد تنها روش مغناطیسی (ژنراتور ) جریان متناوب تولید می كند و بقیه روش ها مولد جریان دایم یا مستقیم هستند. دینامو نیز مولدی است كه جریان مستقیم تولید می كند واساس كار آن با كمی تغییر در قسمت كولكتور شبیه ژنراتور است

انواع جریان الكتریكی _

جریان مستقیم(دایم-DC )-شدت جریان درDC نسبت به زمان ثابت است. به عبارت ساده تر جای مثبت ومنفی عوض نمی شود مثل جریانی كه از انواع باتری ها بدست می آید.

جریان متناوب سینوسی- تغییرات شدت جریان AC تابع سینوسی از زمان است،علاوه بر تغییر شدت سوی جریان نیز در هر پریود تغییر می كند.واین بدلیل ساختمان مولد های جریان مربوطه می باشد.همانطور كه قبلا نیز اشاره شد. ژنراتورها جریان متناوب تولید می كنند.برق شهر یك جریان متناوب است كه در هر ثانیه 50 تا60 مرتبه جای مثبت ومنفی آن عوض میشود.درهمین جا یاد آور می شویم یكی از علایمی كه بر روی وسایل برقی حك می شود همین عدد (50-60 HZ) است كه نشان دهنده فركانس برق یا جابجایی قطب مثبت و منفی در ثانیه است.

   

فرق(فازونول ) با (مثبت ومنفی )-

تجمع الكترون ها با بار منفی در یك سر باتری را قطب منفی می نامیم .همچنین سر دیگر باتری كه كمبود الكترون دارد قطب مثبت بحساب می آید.ومی دانیم كه جای آن ها همیشه ثابت است.درجریان متناوب چیزی به اسم سیم مثبت ومنفی نداریم چون در هر لحظه جای آن ها عوض می شود.ولی یكی از سیم ها را فاز ودیگری را نول می نامیم چرا؟ به زبانی خیلی ساده باید گفت مسیر جریان وسیمی كه از طریق هوا وتیر های چراغ برق منتقل می شود فاز و مسیری كه از طریق زمین عبور می كند نول نامیده می شود و به همین دلیل است كه فاز متر سیم فاز را مشخص می كند چون لامپ فاز متر مصرف كننده ای است كه برای روشن شدن به دو سیم فاز ونول احتیاج دارد.حال اگر سر فاز متر به سیم نول گذاشته شود سیم دیگر كه از طریق زمین وبدن انسان به ته فاز متر می رسد نیز نول می باشد ودر حقیقت هر دویك سیم به حساب می آید.بنابراین نمی تواند لامپ را روشن كند ولی اگر سر فاز متر به سیم فاز متصل شود چون بدن نول محسوب می شود لذا لامپ فازمتر روشن می شود.

مدار ها-

به مجموعه ی منبع تغذیه ، سیم های رابط، كلیدها ومصرف كننده ها مدار می گویند. مدار ممكن است ساده ویا مركب  از چند مدار ساده باشد.

 انواع مدار- شامل = سری -   موازی   و    سری موازی  می باشد.

مدار سری - وقتی اجزاء یك مدار به طریقی به هم وصل شوند كه یك سر یكی به انتهای دیگری وبه همین ترتیب تا آخر مدار ادامه داشته باشد، مدار را سری می گویند .

مدار موازی - هر گاه در مداری مصرف كننده ها طوری متصل شده باشند كه گویی هر یك جداگانه به دو سر منبع تغذیه وصل شده اند مدار موازی می باشد . سیم كشی برق منازل و قرار گرفتن مصرف كننده های گوناگون در مدار آن ازنوع موازی می باشد.

مدار سری موازی- این مدار تركیبی از مدار سری و موازی است.مثل مدار اكثر سشوار ها. پایان
طبقه بندی: مطالب آموزشی الکترونیک مختصر و مفید، 
برچسب ها: الكتریسته چیست؟،
ارسال توسط vahid vaysi
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin