تبلیغات
بهترین پروژه های الکترونیک - مقاومت ها
بهترین پروژه های الکترونیک
Electronic for All

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 29 اسفند 1388

مقاومت ها از اصلی ترین اجزایی هستند كه در وسایل برقی به كار می روند.مقاومت هادی دربرابر عبور جریان الكتریكی را مقاومت الكتریكی گویند.واحد مقاومت اهم و نشانه آناست . شمای مقاومت در مدارها بدین صورت است .

مقاومت رابه منظور كاهش دادن جریان به مقدار معین و یا افت مقدار معینی از ولتاژ به كار می برند.

انواع مقاومت-

الف-مقاومت طبیعی مدارها كه ناشی از جنس ونوع قطعات به كار رفته در مدار است مثل موتور های الكتریكی.

ب-مقاومت های مصنوعی ساخته شده كه درمدار به كار می رود وبه شرح زیر می باشند.

1-مقاومت های سیمی مولد حرارت-معمولا از جنس كرم نیكل یاكرم آلومینیوم هستندوبه منظور تولید حرات ساخته شده اند مثل المان سماور برقی،سشوار،اتو و....

2- مقاومت سیمی تهیه شده از مانگانین (تركیبی از مس ونیكل و منگنز ) این مقاومت ها از یك اهم تاهزار ها اهم تهیه می شوند ودر دستگاه هایی نظیر ولتمتر استفاده می شود.جنس و طول سیم مقدار مقاومت را مشخص می كند ساختمان آن بدین صورت است كه سیم مذكور  را به دور یك هسته عایق كه معمولا از جنس چینی ، باكلیت یا كاغذ فشرده می باشد می پیچند.

3- مقاومت های كربنی - از ذرات كربن یا گرافیت كه همراه با پودر ی ازجنس عایق تهیه میشوند.مقدار در صد هر یك از اجزاء بالا درمخلوط مقدار معینی از مقاومت را بدست می دهد.مخلوط مذكور را درون محفظه ای از جنس پلاستیك ریخته ودر دو طرف آن هادی هایی جهت اتصال ولحیم كاری درمدار ها تعبیه می نمایند.این مقاومت ها با قدرت های 1/8,1/4,1/2,1,2 وات واز یك تا 20 مگا اهم تهیه می شوند.

4- مقاومت های كربنی لایه ای - بر روی عایقی از جنس چینی لایه ای از گرافیت اندود می كنند واین لایه را بصورت مار پیچ می تراشند .مقدار مقاومت با پهن وباریك بودن این نوار مارپیچ تعیین می شود .برای محافظت لایه كربنی روی آن را اندود می كنند.مقدار مقاومت ها را یا بر روی آن ها چاپ می كنند ویا از روش استاندارد نقطه ها ونوار های رنگی استفاده می كنند در این روش هر رنگ نماینده یك عدد می باشد مقاومت را طوری در دست می گیرند كه نوار های رنگی بطرف دست چپ نزدیك تر باشد اولین نوار از سمت چپ مشخص كننده رقم اول ودومین نوار رقم دوم را نشان می دهد ونوار سوم تعداد صفر هایی را مشخص می كند كه بعد از دو رقم اول ودوم قرار گیرد .حلقه چهارم مقدار تلرانس مقاومت (مقدار درصد خطای مقاومت داده شده با مقاومت واقعی) را نشان می دهد.كد های رنگی مقاومت ها مطابق جدول زیر می باشد.

رنگ نوار اول نوار دوم

نوار سوم(ضریب)

نوارچهارم(تلرانس)

سیاه 0 0 ×1  
قهوه ای 1 1 ×10  
قرمز 2 2 ×100  
نارنجی 3 3 ×1k  
زرد 4 4 ×10k  
سبز 5 5 ×100k  
آبی 6 6 ×1M  
بنفش 7 7 ×10M  
خاكستری 8 8 ×100M  
سفید 9 9 ×1000M -,+20
طلایی - - - -,+ %5
نقره ای - - - -,+ %10
بیرنگ - - - -,+ %20

مثال:مقدارمقاومت شكل برابر است با    47 اهم    

تذكر: درصورتیكه حلقه سوم سیاه باشد هیچ عدد یا صفر منظور نمی كنیم .پس مقدار مقاومت یك عدد دو رقمی است.مقاومت های كربنی به وفور در دستگاه های الكترنیكی وهمچنین بصورت سری با لامپ های اتو سماور برقی و ...بكار می روند.مقاومت ها را بصورت متغییر نیز می سازند مثل مقاومت متغییر (ولوم) تنظیم صدا در دستگاه های صوتی .

اتصال مقاومت ها به هم  -

مقاومت كل مقاومت هایی كه در مدار سری به هم بسته می شوند (مقاومت معادل ) از فرمول زیر بدست می آید. R=R1+R2+R3

مقاومت كل مقاومت هایی كه در مدار موازی به هم بسته می شوند(مقاومت معادل) از فرمول زیر بدست می آید.

1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…..

عیب یابی مقاومت ها--

سوختگی ،شكستگی و پارگی از نشانه های ظاهری خرابی مقاومت هاست.همچنین می توان یك سر مقاومت را از مدار جدا كرده واهم متر را روی رنج مربوطه قرار داده وسیم های آن را به دو سر مقاومت متصل می نماییم در صورتی كه جریان از خود عبور داده ومقدار مقاومت را مشخص نماید،مقاومت سالم ودر غیر این صورت معیوب است.
طبقه بندی: مطالب آموزشی الکترونیک مختصر و مفید، 
برچسب ها: مقاومت ها،
ارسال توسط vahid vaysi
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin